VŮNĚ NA TEXTIL - ZEP FABRIC REFRESHER 600 ml

Kategorie: Osvěžovače vzduchu

CENA: 299 Kč
(bez DPH: 247.00 Kč)
KS

VŮNĚ NA TEXTIL - provoní a osvěží lůžkoviny, koberce, záclony, autopotahy, čalounění atd. Vhodné pro použití v ubytovacích zařízeních a automobilovém průmyslu. Při postříkání textilu se odstraní tabákové i jiné nepříjemné zápachy.

Návod k použití: Stříkejte ze vzdálenosti
30-40 cm. Dodržením této vzdálenosti, nepoškodíte jemné tkaniny.

Upozornění: Nestříkejte na pokožku, do očí ani směrem na lidi nebo zvířata. Úmyslné vdechnutí nebo požití může vážné poškodit zdraví.

První pomoc: Oči - Vyplachujte vodou alespoň 15 minut. Kůže - Omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Vyhledejte lékaře, pokud podráždění neustane. Vdechnutí - Odvezte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Nezlepší-li se stav postiženého, vyhledejte lékařskou pomoc.
Požití - V případě požití nevyvolávejte zvracení. Dejte napít hodně vody a vyhledejte lékaře.

Skladování: Nádoba je pod tlakem. Neskladujte při teplotách vyšších než 50 °C nebo na přímém slunci. Nevhazujte do ohně.

Chraňte před dětmi !!!