ZEP FS AMINE - Z 3L

Kategorie: Dezinfekce na plochy

CENA: 1343 Kč
(bez DPH: 1 110.00 Kč)
KS

  JONNIE ZEP FS AMINE-Z

  Tekutý čisticí a deodorační  prostředek s dezinfekčními přísadami.

 Použití a dávkování:

  JONNIE ZEP FS AMINE-Z je víceúčelový mycí, dezinfekční a deodorační prostředek. Jako dezinfekční přísadu obsahuje kvarterní amoniové soli, které výrazně omezují růst a množení celé škály mikroorganismů.

 Campylobacter jejuni, Salmonella enteritidis, Escherichia coli , Shigella dysenteriae,  Escherichia coli

O157:H7, Stphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica , Salmonella

choleraesius, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Vancomycin resistant ,

Salmonela typhi, Methicillin Resistant a další.

 Je určený pro použití v komunální hygieně, školách, kancelářských provozech , zdravotnických zařízeních, kuchyňských a potravinářských zařízeních, restauracích apod.  Může se použít i v potravinářském průmyslu (např. prodejny a menší výrobny). Doporučené dávkování je 8ml na 1l vody o teplotě 20-60°C. Po umytí se nechá působit 10 minut nebo případně až do zaschnutí. Po použití v potravinářství je však nutno plochy, které přicházejí do styku s potravinami, opláchnout vodou.

 Skladování: Skladujte v temnu, suchu a chladu. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Uchovávejte vždy v originálním těsně uzavřeném balení, odděleně od potravin. Zabraňte přístupu dětí.

Likvidace: Obal je možné po vypláchnutí odložit do tříděného odpadu. Větší množství přípravku předejte k likvidaci specializované firmě s oprávněním k této činnosti. Absorpční materiál použitý k sanitaci likvidujte rovněž jako nebezpečný odpad.Obsahuje: 5-15% kationaktivní povrchově aktivní látky, 5% neiontové povrchově aktivní látky